در راستای ارتقاء فرهنگ آپارتمان نشینی و آشنایی شهروندان با حقوق و تکالیف قانونی خود در زندگی آپارتمانی صورت گرفت.

در راستای ارتقاء فرهنگ آپارتمان نشینی و آشنایی شهروندان با حقوق و تکالیف قانونی خود در زندگی آپارتمانی صورت گرفت.

عضو هییت مدیره شرکت عمران و راهبر توسعه اجتماعی فولادشهر گفت : در راستای ارتقاء فرهنگ آپارتمان نشینی و آشنایی شهروندان با حقوق و تکالیف قانونی خود در زندگی آپارتمانی روابط عمومی و دفتر توسعه اجتماعی و فرهنگی شرکت عمران فولادشهر اقدام به تهیه و انتشار بروشور “فرهنگ حقوقی آپارتمان نشینی ” وتوزیع بین شهروندان نمود.

صیادی افزود : بررسی های میدانی از ساکنین آپارتمانها نشان میدهد تشکیل هیات مدیره های ساختمان و آشنا کردن شهروندان با حقوق و تکالیف زندگی آپارتمانی خود به ارتقا فرهنگ و کیفیت زندگی آنان می انجامد و بهمین منظور دفتر توسعه اجتماعی برنامه های متعددی در دست تدوین دارد.

برای دانلود بروشور با کیفیت بالا از طریق لینگ زیر اقدام کنید

بروشور شماره 1

بروشور شماره 2

لینک کوتاه نوشته
https://fooladshahr.ntdc.ir/?p=21859
کد خبر
21859