انتخاب سرمایه گذار ذیصلاح برای مشارکت در ساخت قطعه مسکونی شماره 26 مرکز برزن سوم شهر جدید فولادشهر

آگهی فراخوان شناسائی و انتخاب  سرمایه گذاران شماره 98/12543/ص مورخ 98/12/20 همراه با ارزیابی کیفی در  شهر جدید فولادشهر

شرکت عمران شهر جدید فولادشهر بر اساس مصوبه شماره 765 مورخ 98/12/21هیات مدیره این شرکت، در نظر دارد با رویکرد شراکت عمومی–خصوصی نسبت به انتخاب سرمایه گذاران واجد شرایط که از توانمندی فنی و مالی لازم مطابق ضوابط مقرر در اسناد ارزیابی کیفی و فنی سرمایه گذار شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید برخوردار باشند برای مشارکت اقدام نماید.

←اطلاعات کلی، شرایط مالی و قراردادی و برنامه زمانی ارزیابی کیفی

←جدول معیار های ارزیابی

مـدارکــ تـکــمــیــلی
لینک کوتاه نوشته
https://fooladshahr.ntdc.ir/?p=20621
کد خبر
20621