انتخاب سرمایه گذار ذیصلاح برای مشارکت در ساخت باقیمانده قطعات مسکونی و تجاری- خدماتی- مسکونی واقع در محله دیار7 برزن چهارم (D) شهر جدید فولادشهر

آگهی فراخوان شناسائی و انتخاب  سرمایه گذاران شماره 99/956/ص مورخ 99/2/16 همراه با ارزیابی کیفی در  شهر جدید فولادشهر

شرکت عمران شهر جدید فولادشهر در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره 755 مورخ 98/11/10 هیات مدیره این شرکت و با رویکرد شراکت عمومی–خصوصی نسبت به انتخاب سرمایه گذاران واجد شرایط که از توانمندی فنی و مالی لازم مطابق ضوابط مقرر در اسناد ارزیابی کیفی شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید برخوردار باشند، برای مشارکت اقدام نماید.

اطلاعات کلی، شرایط مالی و قراردادی و برنامه زمانی ارزیابی کیفی

جدول معیار های ارزیابی

مـدارکــ تـکــمــیــلی
کـــاربــــری
لینک کوتاه نوشته
https://fooladshahr.ntdc.ir/?p=20698
کد خبر
20698