اخطار
متقاضی محترم مسکن اقدام ملی فولادشهر
بدینوسیله برای آخرین بار به اطلاع می رساند نسبت به تکمیل مدارک خود در سامانه اقدام ملی به نشانی:tem.mrud.ir و ارائه اصل تعهدنامه محضری به شرکت عمران شهر جدید فولادشهر حداکثر تا مورخ 22/07/99 مهلت خواهید داشت .در غیر این صورت و عدم تکمیل موجودی حساب مسدودی تا 25 مهر ماه 99 به منزله انصراف شما از این طرح تلقی خواهد شد .

1- متقاضیانی که مدارک خود را بارگزاری ننموده اند (به طور کامل / ناقص) : تکمیل اطلاعات در سامانه مطابق با بندهای 1 تا 6  دستور العمل ثبت نام

2-متقاضیانی که مدارک خود را بارگزاری نموده لیکن فرم تعهد نامه محضری خود را به شرکت عمران فولادشهر تحویل ننموده اند : تکمیل اطلاعات در سامانه مطابق با بند 3  دستور العمل ثبت نام

 3- متقاضیانی که بارگزاری کامل انجام داده اند و هنوز نسبت به تکمیل موجودی حساب مسدودی بانک مسکن و یا واریز وجه علی الحساب به نام شرکت عمران فولادشهر اقدام ننموده اند : تکمیل اطلاعات در سامانه مطابق با بندهای 4 تا 6  دستور العمل ثبت نام

دستور العمل تکمیل ثبت نام متقاضیان در سامانه اقدام ملی به شرح ذیل می باشد

بند 1 ) دانلود فرم های تعهد محضری و اقرار نامه محضری سرپرست به همسر و تکمیل آن . 

 دانلود فرم 1     دانلود فرم2

بند 2 )مراجعه به سایت tem.mrud.ir  و بارگزاری کامل اصل مدارک شامل: تمام صفحات شناسنامه ،کارت ملی پشت و رو (متقاضی،همسر و فرزندان)به همراه تعهد نامه محضری و اقرارنامه و سابقه  محل سکونت(گواهی سابقه بیمه در شهرستان مورد نظر ) و چاپ برگ سبز تکمیل مدارک از سامانه

بند 3 ) تحویل اصل تعهد نامه محضری ، اقرار نامه  و سی دی کلیه مدارک اسکن شده بند 2 به واحد اقدام ملی شرکت عمران شهر جدید فولادشهر تا تاریخ 99/07/22

بند 4 ) واریز وجه پس از دریافت پیامک از بانک مسکن به حساب مسدودی به مبلغ 40 میلیون تومان.

بند 5 ) واریز وجه علی الحساب خرید عرصه(15%) و آماده سازی زمین به مبلغ 10 میلیون تومان به حساب شرکت عمران شهر جدید فولادشهر

به شماره شبا: IR780100004001036904005068   

و به شماره شناسه:  343036961285300128877436902092 بنام شرکت عمران شهر جدید فولادشهر اقدام نمایند.

بند 6 ) ارائه اصل  فیش های واریزی  بانکی به  واحد اقدام ملی شرکت عمران شهر جدید فولادشهر جهت تایید نهایی مراحل ثبت نام

توجه : ضروری است که متقاضیانی که واریز وجه خود را انجام داده اند اصل فیش  های واریزی خود را به واحد اقدام ملی شرکت عمران شهر جدید فولادشهر جهت ثبت در پرونده تحویل نمایند 

شماره تماس جهت پاسخگویی : 03152630169 و 03152630161 – داخلی 189

از ساعت 7:30 الی 16

لینک کوتاه نوشته
https://fooladshahr.ntdc.ir/?p=21277
کد خبر
21277