اصلاحیه

به اطلاع کلیه مشاورین دریافت کننده اسناد در خواست پیشنهاد فراخوان شماره 2887/97/ص مورخ 25/4/97 با موضوع انتخاب مهندس مشاور واجد شرایط برای نظارت عالیه و کارگاهی ، تهیه کلیه اسناد مناقصات و محاسبه متره و برآورد ریالی در ارتباط با پروژه های ساختمانی، آماده سازی، تأسیسات زیر ینایی و روبنایی و ابنیه عمومی و همچنین پروژه های انبوه سازی، تعاونی های مسکن و مشارکتی در محلات مختلف شهر جدید فولادشهر می رساند تعدادی از صفحات اسناد درخواست پیشنهاد به صورت پیوست تغییر یافته است مشاور موظف به جایگزینی و مدنظر قراردادن این اصلاحیه بر روی اسناد قبلی می باشد. موارد تغییر یافته با رنگ قرمز مشخص گردیده است.

لینک کوتاه نوشته
https://fooladshahr.ntdc.ir/?p=20050
کد خبر
20050