باتوجه به تعطیلی دوشنبه مورخ 98/3/6 ارسال مدارک مربوط به پیشنهاد قیمت مناقصه شبکه بهداشت محله e4 تا تاریخ 98/3/7 میباشد.
لینک کوتاه نوشته
https://fooladshahr.ntdc.ir/?p=19835
کد خبر
19835