تاسیس مراکز رشدخلاقیت علمی و فناوری برای حمایت ازکارآفرینان و افراد نخبه از ابزارهای رشد اقتصادی است که بمنظورحمایت از ایده های نو با ارائه امکانات و تسهیلات عمومی زمینه شکل گیری شرکتهای دانش بنیان برای تبدیل خلاقیت ها و دستاوردهای علمی وتحقیقاتی به محصولات قابل ارائه به بازار و توسعه کارآفرینی خواهدبود.

در این راستا شرکت عمران مجری توسعه شهر جدیدفولادشهر در برنامه جامع راهبرد اجتماعی بادعوت از کارشناسان ومتخصصان امر برآن است بجهت حمایت از ایده های اقتصادی افراد نخبه فولادشهر دفتر مرکز رشد ونوآوری را در این شهرمستقر نماید.

بهمین منظور حمیدرضاشیروانی مدیرعامل شرکت عمران بهمراه اعضای هیت مدیره و مهدی عبایی بخشدار بخش فولادشهر میزبان دکتر دخیلعیان معاون شهرک علمی تحقیقاتی استان اصفهان و هیت همراه بوده و طی نشستی پیرامون ایجاد این مرکز گفتگو کردند و بصورت جمعی از مکانهای پیشنهادی برای افتتاح دفتر مذکور در فولادشهر بازدیدنمودند.

لینک کوتاه نوشته
https://fooladshahr.ntdc.ir/?p=20994
کد خبر
20994