احداث ۸ پست برق توسط شرکت عمران فولادشهر در مرحله اجراء و تکمیل است.

با احداث ساختمان و مجتمع های تجاری حوزه های چهار وپنچ فولادشهر و به مرحله بهره برداری رسیدن برخی از پروژه ها و استفاده از برق موقت ، شرکت عمران برای همیاری و حمایت از اداره برق فولادشهر جهت تامین برق رسانی دائمی به سایت تجاری حوزه ۴و۵ فولادشهر (روبروی مجتمع تجاری پاسارگاد بسمت پمپ بنزین) ،نسبت به واگذاری عرصه زمین و احداث هشت پست برق با اعتبار بالغ بر ٫ده میلیارد ریال برای تامین برق دائمی توسط اداره برق اقدام نموده که پیشرفت فیزیکی این عملیات در سطح مطلوب و در موعد ۴ماهه تکمیل و تحویل اداره برق بخش فولادشهر برای تجهیز تابلوها و تاسیسات مورد نیاز خواهد شد

لینک کوتاه نوشته
https://fooladshahr.ntdc.ir/?p=19847
کد خبر
19847