شرکت عمران شهر جدید فولادشهر بر اساس مصوبه شماره 804 مورخ 99/6/18 هیات مدیره ، در نظر دارد در چارچوب رویکرد شراکت عمومی–خصوصی نسبت به انتخاب سرمایه گذار ذیصلاح، از میان متقاضیان سرمایه گذاری واجد شرایط اقدام نماید.

انتخاب سرمایه گذار ذیصلاح برای مشارکت در ساخت قطعات مسکونی 1711 تا 1716 واقع در محله دیار7 برزن چهارم (D) شهر جدید فولادشهر

دانلود فایل و اسناد

انتخاب سرمایه گذار ذیصلاح برای مشارکت در ساخت قطعات مسکونی 1717 تا 1723 واقع در محله دیار7 برزن چهارم (D) شهر جدید فولادشهر

دانلود فایل و اسناد

اصلاحیه

انتخاب سرمایه گذار ذیصلاح برای مشارکت در ساخت قطعات مسکونی 1724 تا 1730 واقع در محله دیار7 برزن چهارم (D) شهر جدید فولادشهر

دانلود فایل و اسناد

اصلاحیه

دانلود نقشه

لینک کوتاه نوشته
https://fooladshahr.ntdc.ir/?p=21333
کد خبر
21333