عملیات مهم عمرانی بدمن انسداد درمسیر بزرگراه آغاز یک رخدادمهم عمرانی برای مسکن مهر توسط شرکت عمران را رقم زد .
به گزارش روابط عمومی شرکت عمران فولادشهر عملیات احداث منبع 20 هزار مترمکعبی ذخیره آب شرب درمسکن مهر به پایان رسیده است.

وبهره برداری ازآن بسیاری از مشکل کم آبی وکم فشاری آب شرب ساکنان رابه طور چشمگیری برطرف خواهد کرد، بهمین منظور برای وارد کردن مخزن 20 هزار متر مکعبی درمدار و وصل آن به شبکه آب شرب درمحلات ایثار وفرهنگ ، عملیات اتصال مسیر آن آغاز ومی بایست ازعرض بزرگراه شهید ;کاظمی (کنار گذر غرب ) مسیر عبور داده می شد
که این اتفاق برای انسداد بزرگراه وتخریب لایه رویی جاده ناممکن وبا دشواریهای روبرو بود ونیاز به هماهنگی هاواقدامات تامینی ودسترسی عبوری جدید داشت که دراین راستا اقدام مهم فنی صورت گرفته موجب کاهش روند اجرایی عملیات وهزینه ها با مته گذاری بوسیله پایپ جکینگ بطول 70 متر بصورت عرضی باحفر تونل همزمان لوله گذاری درزیر بستر اتوبان به قطر 600 تا 700 میلیمتر قلاف گذاری جهت عبور لوله درمدت کوتاه ، این عملیات مهم فنی رابرای اتصال سرشبکه به منبع پایان بخشید.

لینک کوتاه نوشته
https://fooladshahr.ntdc.ir/?p=19898
کد خبر
19898