به همت شرکت عمران صورت گرفت
پس از نصب پایه روشنایی شرکتهای سیال پولاد ، ورزد میلاد و دانا ساخت ، معابر این بلوکها روشن شد

پس از نصب پایه روشنایی شرکتهای سیال پولاد ، ورزد میلاد و دانا ساخت ، معابر این بلوکها روشن شد
در راستای اتمام خدمات عمومی و تکمیل واحدهای باقیمانده مسکن مهر به متقاضیان ، مراحل فراهم نمودن تکمیل خدمات در محله صدرا و مرکز برزن سوم (C) توسط شرکت عمران بصورت مستمر  در حال انجام است و بهمین منظور پس از نصب پایه روشنایی حول بلوک شرکتهای سیال پولاد ، ورزدمیلاد و دانا ساخت ، معابر این واحدهای مسکونی ، روشن گردید.

لینک کوتاه نوشته
https://fooladshahr.ntdc.ir/?p=20164
کد خبر
20164