فراخوان شناسائی و انتخاب  سرمایه گذاران شماره 99/6269/ص مورخ 99/6/18 همراه با ارزیابی کیفی در  شهر جدید فولادشهر

موضوع : انتخاب سرمایه گذار ذیصلاح برای مشارکت در ساخت قطعات مسکونی 1724 تا 1730 واقع در محله دیار7 برزن چهارم (D) شهر جدید فولادشهر به صورت مشارکت در حداقل سه قطعه  (با ذکر مشخصات و شماره پلاکهای مورد نظر سازنده در فرم مربوطه) و به شرح جدول "الف" و همزمان مشارکت در ساخت مجموعه غیر انتفایی مندرج در جدول "ب" به انتخاب سرمایه گذار.

دانلود فایل پیوست

اطلاعیه

نقشه

لینک کوتاه نوشته
https://fooladshahr.ntdc.ir/?p=21210
کد خبر
21210