–  مدار معنوی شهررا گسترده ترخواهیم کرد

–  بزودی نقاطی نورانی درشهرموجب روشنی دلها خواهد شد

–  منتظر نورباشید

اداره روابط عمومی شرکت عمران فولادشهر

لینک کوتاه نوشته
https://fooladshahr.ntdc.ir/?p=19925
کد خبر
19925