حمیدرضا شیروانی مدیرعامل شرکت عمران درجمع کادرمدیریتی خود مدیرجدید واحد اداری وپشتیبانی این شرکت رامعرفی نمود.
دراین معارفه ازخدمات عباس صابر درزمان تصدی مسئولیت قدرانی شد وبجای ایشان میثم معمار منصوب گردید.

لازم به توضیح است میثم معمار دارای لیسانس حسابداری وفوق لیسانس مدیریت بازرگانی ومدرکDBA است ودرسوابق کاری خود ریاست واحدهای IT ، حسابداری وکارگزینی شهرداری چمگردان وهمچنین کارشناس اداری استخدامی استانداری اصفهان ،دبیراجرایی شورای اداری استخدامی اصفهان ونماینده استاندار درکمسیون سرمایه گذاری ،شهرداریهای درچه وایمانشهر ونماینده استاندار درکمیته طبقه بندی مشاغل کارگری شهرداری اصفهان است

لینک کوتاه نوشته
https://fooladshahr.ntdc.ir/?p=19869
کد خبر
19869