تعاونی کارگری فلاورجان محله ایثار 5
# تعاونی تعزیرات واقع در محله ایثار5
# تعاونی محلی 3 فولادشهر محله ایثار5
# تعاونی محلی 4 فولادشهر محله ایثار 3
# تعاونی محلی 63 فولادشهر محله ایثار3
# اتمام آسفالت پارکینگ مرکز محله ایثار3
#اتمام آسفالت معابر رو به روی دانشگاه صنعتی فولاد واقع در مرکز برزن سوم.
# سیاهی_اسفالت _را_ادامه_میدهیم
لینک کوتاه نوشته
https://fooladshahr.ntdc.ir/?p=19938
کد خبر
19938