علی نسیمی

رئیس اداره امور فنی و اجرائی

شماره تماس: (146)-03152630161
ایمیل سازمانی:

محسن کلاهدوزان

سرپرست اداره ارزیابی و کنترل پروژه

شماره تماس: 03152630161 – داخلی 200

ایمیل سازمانی:

ندا سلیمان نژاد

رئیس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات

شماره تماس: (169)-03152630161
ایمیل سازمانی: n.soleimannejad@ntdc.ir

مهرداد گلزاری

سرپرست اداره روابط عمومی

شماره تماس: 03152630161 – داخلی 130و139

ایمیل سازمانی:

عزت الله حسن پور

سرپرست اداره مالی و ذیحسابی

شماره تماس: 03152630161 – داخلی 153

ایمیل سازمانی:

سید محسن میریان

رئیس اداره حمل و نقل و ترافیک

سرپرست اداره امور پیمان و رسیدگی

شماره تماس: 03152639904
ایمیل سازمانی: m.mirian@ntdc.ir

مهدی صفری شیرزی

سرپرست اداره امور شهرسازی و معماری

شماره تماس: (162)-03152630161
ایمیل سازمانی: m.safari@ntdc.ir