سعیدرضا بهرامی

معاون مسکن و شهرسازی

آقای سعیدرضا بهرامی معاون مسکن و شهرسازی شرکت عمران شهر جدید فولادشهر است.

شماره تماس: 03152630161 داخلی 166

رزومه و سوابق شغلی

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی : سعیدرضا بهرامی

تلفن مستقیم:   03152630161 داخلی 166

سوابق علمی و فنی

ردیف رشته تحصیلی مدرک تحصیلی نام موسسه تاریخ فارغ التحصیلی
1 مهندسی عمران لیسانس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس    1/12/1374
2 مطالعات اجتماعی فوق لیسانس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا 25/06/1390

سوابق اجرایی

ردیف از تاریخ سمت نام موسسه تا تاریخ
1 01/07/1377 کارشناس امور امانی و پیمانی شهرداری خمینی شهر 25/05/1378
2 25//05/1378 کارشناس امور امانی و پیمانی شهرداری مبارکه 18/04/1380
3 18/04/1380 شهردار شهرداری طالخونچه 27/03/1383
4 26/02/1386 شهردار شهرداری شهرضا 01/04/1388
5 01/04/1388 مدیر امور فنی و عمرانی شهرداری شهرضا 10/02/1390
6 10/02/1390 مدیر امور فنی و عمرانی سازمان همیاری شهرداریهای اصفهان 17/04/1391
7 17/04/1391 مدیر امور فنی و عمرانی شهرداری خمینی شهر 01/11/1396
8 01/11/1396 سرپرست معاونت مسکن و شهرسازی شرکت عمران شهر جدید فولادشهر 01/09/1397
9 01/09/1397 معاون مسکن و شهرسازی شرکت عمران شهر جدید فولادشهر تاکنون

گالری تصاویر