آرش صیادی

عضو هیئت مدیره

آقای آرش صیادی عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید فولادشهر است.

شماره تماس: 03152630161 داخلی 206               ایمیل سازمانی:ar.sayadi@ntdc.ir

رزومه و سوابق شغلی

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی : آرش صیادی

تلفن مستقیم: 03152630161 داخلی 206

سوابق علمی و فنی

 • مهندسی اقتصاد کشاورزی (کارشناسی) 1380
 • مهندسی اقتصاد کشاوری (کارشناسی ارشد)1387

سوابق اجرایی

 • مسئول روابط عمومی مسکن و شهرسازی کهکیلویه و بویر احمد از تاریخ 1/1/84 لغایت 1/2/85
 • رئیس اداره حراست مسکن و شهرسازی کهکیلویه و بویر احمد از تاریخ 1/2/85 لغایت 9/3/89
 • سرپرست معاونت اداری مالی مسکن و شهرسازی کهکیلویه و بویر احمد از تاریخ 20/6/86
 • مسئول دفتر ادبیات پایداری حوزه هنری کهکلیلویه و بویر احمد
 • مسئول کمیته تبلیغات هنری کنگره سرداران و شهدای استان کهکلیلویه و بویر احمد
 • سردبیر نشریه وصال کنگره سرداران و شهدای استان کهکلیلویه و بویر احمد
 • مدیر حراست راه و شهرسازی استان قم از تاریخ 9/3/89 لغایت 7/11/91
 • مدیرکل حراست شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید از تاریخ 7/11/91 لغایت 17/9/93
 • مدیرکل دفتر املاک و حقوقی شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید از تاریخ 17/9/93 لغایت 7/3/95
 • عضو شورای حقوقی وزارت راه و شهرسازی از سال 93 لغایت سال 95
 • کارشناس بهبود سیستم ها شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید از تاریخ 7/3/95 لغایت 10/5/96
 • عضو هیأت مدیره شرکت عمران شهر جدید فولادشهر از تاریخ 10/5/96 تا کنون

گالری تصاویر