حمیدرضا دستغیب

عضو هیئت مدیره

آقای حمیدرضا دستغیب عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید فولادشهر است.

شماره تماس: 03152630161 داخلی 117

رزومه و سوابق شغلی

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی : حمیدرضا دستغیب

تلفن مستقیم: 03152630161 داخلی 117

سوابق علمی و فنی

  • کارشناسی ارشد معماری-تاریخ اخذ :17/2/78
  • کارشناس معماری مجتمع دانشگاهی هنر 1362

سوابق اجرایی

  • کارمند سپاه از تاریخ 16/11/64 لغایت 7/7/65
  • کارمند سپاه از تاریخ 7/7/67 لغایت 15/12/69
  • کارمند شهرداری شیراز از تاریخ 16/10/74 لغایت 12/12/79
  • کارمند دفتر فنی از تاریخ 1/1/80 لغایت 1/1/81
  • کارشناس استانداری فارس از تاریخ 1/1/81 لغایت 13/3/82
  • کارشناس استانداری از تاریخ 13/3/82 لغایت 1/10/93

سوابق تدریس

1385-1385:دانشگاه شهید مهاجر

1385-1385:موسسه اموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی

1386-1386:دانشگاه شهید مهاجر

1386-1386: موسسه اموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی

1387-1387: دانشگاه شیخ بهایی

1387-1387: موسسه اموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی

1387-1387: دانشگاه شهید مهاجر

1390-1390: دانشگاه شهید مهاجر

1391-1391: دانشگاه شهید مهاجر

 

 

 

گالری تصاویر