با حضور وبازدید از پروژه های وملاقات با متقاضیان توسط هیئت مدیره شهرهای جدید کشور ،ومدیران کل مسکن ومدیرکل فنی اجرایی شهرهای جدید کشور وفرماندار لنجان وبخشدار فولادشهر تصمیماتی درمورد مشکلات متقاضیان مسکن مهر گرفته شد.
چند پروژه ازمسکن مهر متعلق به متقاضیان شریف مسکن مهر چند سالی است باعدم تعهد پیمانکار برای مردم ایجاد کرده است که روند تحویل این واحد ها به متقا ضیان به دلیل اینکه عوامل مختلف در آنها نقش داشته تاکنون به سرانجام نرسیده  وهمین موضوع موجب ناراحتی ونگرانی متقاضیان واحدهای تحویل نشده گردیده است
چهارشنبه 28 آذر ماه باحضورمهندس روانفرعضوهیئت مدیره شرکت مادر تخصصی وتنی چند ازمدیران کل ستادی شهرهای جدید درفولادشهر از آخرین عملیات اجرایی پروژه های شن کش ،سیال پولاد ،پی دیواره وکنترل سازه بازدید وبا متقاضیان این واحدها دیدار وگفتگو کردند ومردم از نزدیک مشکلات خود را در میان گذاشتند .
در ادامه عضو هیئت مدیره ومدیران کل ستادی با حضور فرماندار شهرستان لنجان  بخشدارفولادشهر ومدیرعامل شرکت عمران وپیمانکاران این پروژه ها ،مسائل شرکت های مذکور رادرجلسه ای مورد برسی قرار دادند وپس از برسی مقرر شد پیمانکار تعهدات خود رابه طور جدی عملیاتی نماید وتاقبل از فرا رسیدن سال جدید واحد های دارای پیشرفت فیزیکی بالاتر راتکمیل وبه متقاضیان تحویل دهد وبه صورت همزمان نیز عملیات تکمیل واحدهای دارای پیشرفت کمتر راطبق برنامه زمانبندی به شکل منظم برای رسیدن به تعهدات نهایی هر 15روز یکبار به شرکت عمران اعلام ننماید در غیراینصورت ناگزیر اقدامات حقوقی وقضایی به صورت جدی دردستور کارمسولین ذیربط قرارخواهد گرفت .
لینک کوتاه نوشته
https://fooladshahr.ntdc.ir/?p=19924
کد خبر
19924