کاربری : مختلط تجاری  –  دفتر کار مسکونی تراکم : 300%

سطح اشغال : 30%   –    تعداد طبقات : 11

برزن ششم با مساحت 254 هکتار و تراکم جمعیتی 185 نفر درهکتار جهت استقرار 47033 نفر و حدود 15000 واحد مسکونی طراحی شده که از این تعداد حدود 9800 واحد به طرح مسکن مهر اختصاص داده شده است .توجه روز افزون به توسعه شهر ، لزوم پیش بینی کاربری های خدماتی (تجاری و دفتر کار) را ضروری ساخته است . در این راستا خدمات مورد لزوم جمعیت برزن ششم ، به صورت قطعات مجزا در طرح تفصیلی پیش بینی شده است . این قطعات به لحاظ برخورداری از سطوح زیرساخت و تراکم نسبتاً بالا دارای توجیه فنی و اقتصادی بالایی جهت سرمایه گذاری می باشد .

 به لحاظ برخورداری از سطوح زیرساخت و تراکم نسبتاً بالا دارای توجیه فنی و اقتصادی بالایی جهت سرمایه گذاری می باشد .

زیربنا 32727 متر مربع
مساحت زمین 9091 متر مربع
طول جغرافیای پروژه 32.5413
عرض جغرافیای پروژه 51.34884
جمع مبلغ سرمایه گذاری 421,953,765,376 ریال
جمع مبلغ سرمایه گذاری(یورو) 0 یورو
جمع مبلغ سرمایه گذاری(دلار) 0 دلار
وضعیت پروژه منتظر سرمایه گذار
درصد پیشرفت 0
نرخ بازده داخلی 0%
ارزش فعلی خالص 0 ریال
دوره بازگشت سرمایه سال
مجوزها اطلاعاتی وارد نشده است
دسترسی به آب و برق در محل پروژه True
رابط شرکت
تلفن مستقیم
ایمیل رابط
لینک کوتاه نوشته
https://fooladshahr.ntdc.ir/?p=19664
کد خبر
19664