امروزه کاهش فضاهای تفریحی متناسب با نیازهای جامعه در کنار افزایش سطح آگاهی و توجه بیش از پیش مردم به سلامت جسمی و روانی ، سبب توجه بیشتر به فعالیتهای تفریحی و ورزشی شده است ،در چنین وضعیتی و با عنایت به کمبود سرانه فضاهای ورزشی منطقه موجب رشد مطلوبیت جهت تقاضا برای احداث اماکن ورزشی در این شهر شده است .این پروژه در زمینی به مساحت 6737/62 متر مربع و در محله شهید چمران در نظر گرفته شده است .

 پروژه در زمینی به مساحت 6737/62 متر مربع و در محله شهید چمران

مساحت زمین 6737.62 متر مربع
زیربنا 8084 متر مربع
طول جغرافیای پروژه 32.48752
عرض جغرافیای پروژه 51.38112
جمع مبلغ سرمایه گذاری 10,132,286,464 ریال
جمع مبلغ سرمایه گذاری(یورو) 0 یورو
جمع مبلغ سرمایه گذاری(دلار) 0 دلار
وضعیت پروژه منتظر سرمایه گذار
درصد پیشرفت 0
نرخ بازده داخلی 0%
ارزش فعلی خالص 0 ریال
دوره بازگشت سرمایه سال
مجوزها اطلاعاتی وارد نشده است
دسترسی به آب و برق در محل پروژه True
رابط شرکت
تلفن مستقیم
ایمیل رابط
لینک کوتاه نوشته
https://fooladshahr.ntdc.ir/?p=19680
کد خبر
19680