فضاهای ورزشی را می توان یکی از اجزای مهم زندگی شهری برای ایجاد سلامتی وشادابی افراد جامعه شناخت . ایجاد تحرک و پویایی ،گذران اوقات فراغت ،ارتباط چهره به چهره ،انجام مسابقات و رقابتهای ورزشی بین گروه های جمعیتی و تفریح شهروندان از کارکردهای مهم این فضاها به شمارمی رود .این پروژه در زمینی به مساحت 22449/72 متر مربع و در محله فرهنگ در نظر گرفته شده است و یکی از بهترین فرصتهای سرمایه گذاری در شهر فولادشهر به شماره می رود.

 ایجاد تحرک و پویایی ،گذران اوقات فراغت ،ارتباط چهره به چهره ،انجام مسابقات و رقابتهای ورزشی

زیربنا 22401 متر مربع
مساحت زمین 22449.72 متر مربع
طول جغرافیای پروژه 32.53052
عرض جغرافیای پروژه 51.3388
جمع مبلغ سرمایه گذاری 292,259,160,000 ریال
جمع مبلغ سرمایه گذاری(یورو) 0 یورو
جمع مبلغ سرمایه گذاری(دلار) 0 دلار
وضعیت پروژه منتظر سرمایه گذار
درصد پیشرفت 0
نرخ بازده داخلی 0%
ارزش فعلی خالص 0 ریال
دوره بازگشت سرمایه سال
مجوزها اطلاعاتی وارد نشده است
دسترسی به آب و برق در محل پروژه True
رابط شرکت
تلفن مستقیم
ایمیل رابط
لینک کوتاه نوشته
https://fooladshahr.ntdc.ir/?p=19665
کد خبر
19665